Kontakt oss på

Fosen Elektro

Siv.ing. Arne Hårberg

Hasselvikveien 1351

7112 Hasselvika

Tlf: 73 85 41 20

Mobil: 93 85 37 07

E-post : arne@fosenelektro.no