KITO

KITO taljene har ikke kontaktorskap, og må derfor påbygges dette. Våre kontaktorskap har en 10 - pol chassiskontakt koplet etter TKS -standard.