Kontaktor/releskap for taljer.

Radiofjernstyringsmottakeren kan styre max. 1A og 24 V (48 V på bestilling) vekselspenning. Taljen må derfor ha kontaktorer for 24 V ( eller 48 V). Dersom en ønsker å benytte eksisterende kontaktorer med 230 V spolespenning må det benyttes et releskap (skilleskap) mellom fjernstyringsmottakeren og eksisterende kontaktorskap. Kontaktor/releskap for taljer - Pris for komplett pakke med fjernstyring på forespørsel.