STAHL

Kontaktorskap.

Stahl R12.

Koblingskjema kontaktorskap

Taljen er påmontert IR- fjernstyring.

Releskap.

Stahl TG.

Koblingskjema kontaktorsatser

Taljen er påmontert IR- fjernstyring.

To hovedtyper Stahl taljer i bruk: Stahl R12/20 og Stahl TG. På Stahl R12/20 taljer må det monteres et eget kontaktorskap. I Stahl TG taljer er det plass for kontaktorer inne i taljen, og vi leverer derfor kontaktorsatser for innbygging i disse taljene. Våre kontaktorskap og kontaktorsatser har en 10 - pol chassiskontakt koplet etter TKS -standard.