Styretablå m/ledning

Styretablå med 12 m styrekabel er en styring som kan brukes dersom fjernstyringen er ute av drift. Vi produserer disse i 2 varianter, med 4 funksjoner + nødstopp og 7 funksjoner + nødstopp. Begge har 10 - pol støpsel koplet etter TKS - standard og strekkavlaster. Styretablå m/ledning - Pris: 4 funksjoner +nødstopp, 12 m ledning og 10 eller 6 pol støpsel Kr. 2.300,- + m.v.a. + porto. Betaling netto per 14 dager. BESTILL.