TKS

TKS - taljer har kontaktorskap med 24 V spolespenning som standard. Styrespenningen tilføres via en 10-pol chassiskontakt. Eldre taljer (før 1980) har 6-pol kontakt